Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

Het voorkeursrecht is populair

vrijdag 15 december 2023 Sinds de zomer van 2023 merken wij een sterke toename van het aantal vragen om het voorkeursrecht te vestigen, echter de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 stelt hieraan bijzondere eisen.
Lees verder

Het voorkeursrecht onder de Omgevingswet

dinsdag 6 juni 2023 De regeling betreffende het publiekrechtelijk voorkeursrecht van koop zoals deze nu is opgenomen in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gaat grotendeels over naar de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt; de Wvg komt dan te vervallen. Op een aantal punten brengt de Omgevingswet  wijzigingen met zich mee. 
Lees verder

Het voorkeursrecht onder de Aanvullingswet grondeigendom

dinsdag 12 november 2019 Op 8 oktober 2019 heeft het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet plaatsgevonden. De regeling van het voorkeursrecht onder de Aanvullingswet grondeigendom was voornamelijk onderwerp van discussie. Na het plenaire debat is er nog een aantal amendementen ingediend of gewijzigd. Op 16 oktober jl. zijn de stemmingen over deze amendementen geweest. In deze blog geef ik de aangenomen amendementen weer en de betekenis voor de praktijk.
Lees verder

Het voorkeursrecht onder de Aanvullingswet grondeigendom - deel 1

maandag 1 juli 2019 Op 1 juli verscheen in het Land- en Tuinbouwbulletin een artikel van Olaf van den Broek over het voorkeursrecht onder de Aanvullingswet grondeigendom. In het artikel wordt ingegaan op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de regeling van het voorkeursrecht en wordt nagegaan of de regeling bijdraagt aan het bereiken van de nieuwe doelstellingen. 
Lees verder