Overwater Grondbeleid Adviesbureau
Gebiedsontwikkeling - Grondbeleid - Grondzaken

Wij kunnen u ontzorgen bij alles wat te maken heeft met: 

Grondverwerving - Taxaties - Voorkeursrecht - Onteigening - Schadeloosstelling - Nadeelcompensatie - Exploitatieberekeningen - Ontwikkelovereenkomsten - Omgevingsrecht  - Bezwaar en beroep - Planeconomie - Erfpacht - Zakelijke rechten en gedoogplichten - Gronduitgifte - Strategie en Grondbeleid 

Onze opdrachtgevers zijn overheden, particulieren en ontwikkelaars van vastgoed en gebieden

Dienstverlening

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is in heel Nederland actief op het gebied van grondzaken, grondbeleid en gebiedsontwikkeling, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Tot onze opdrachtgevers rekenen wij overheden, ontwikkelaars en grondeigenaren.   

Voor advies over en uitvoering van alles wat te maken heeft met eigendom, gebruik en overdracht van grond en vastgoed kunt u bij ons terecht. Ons gespecialiseerde team bestaat uit grondzakendeskundigen, juristen en taxateurs.

Wij geven strategische adviezen, mede op basis van het door ons ontwikkelde concept Actief en Sturend Grondbeleid. Kennis, advies en uitvoering zijn bij ons in één hand. Wij adviseren en begeleiden overheden en marktpartijen over de totstandkoming van onder andere grondexploitatie- en samenwerkings-overeenkomsten. Wij passen grondbeleidsinstrumenten toe, wij taxeren en wij begeleiden de verwerving en de uitgifte van gronden.

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is in heel Nederland actief op het gebied van grondzaken, grondbeleid en gebiedsontwikkeling, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Kennis, advies en uitvoering zijn bij ons in één hand. Ons gespecialiseerde team bestaat uit grondzakendeskundigen, juristen en taxateurs. Zij geven strategische adviezen, mede op basis van het door ons ontwikkelde concept Sturend en Actief Grondbeleid, passen grondbeleidsinstrumenten toe, taxeren en begeleiden de verwerving en uitgifte van gronden.

Meerwaarde Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Kennis, Advies en Uitvoering in één hand

Kennis

We studeren en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied.

Advies

Op basis van onze kennis adviseren wij onze opdrachtgevers. Daarbij houden we rekening met het proces waar de vraag onderdeel van uitmaakt. 

Uitvoering

Wij voeren onze adviezen desgewenst ook uit. Daarbij zijn wij gericht op voortgang en ontzorgen.

Onze medewerkers zijn onder meer aangesloten bij: