Grondbeleid, Grondzaken en Gebiedsontwikkeling.
Grondbeleid, Grondzaken en Gebiedsontwikkeling.

Dienstverlening

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is in heel Nederland actief op het gebied van grondbeleid, grondzaken en gebiedsontwikkeling, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied.
Voor advies over en uitvoering van alles wat te maken heeft met eigendom, gebruik en overdracht van grond en vastgoed kunt u bij ons terecht.
Onze taxateurs, grondzakendeskundigen en juristen taxeren, verwerven grond, passen grondbeleidsinstrumenten toe en geven strategische adviezen over grondbeleid, mede op basis van het door ons ontwikkelde concept Sturend Grondbeleid. 

Meerwaarde Overwater:

Kennis, Advies en Uitvoering in één hand

Kennis

We studeren en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied.

Advies

Op basis van onze kennis adviseren wij onze opdrachtgevers. Daarbij houden we rekening met het proces waar de vraag onderdeel van uitmaakt. 

Uitvoering

Wij voeren onze adviezen desgewenst ook uit. Daarbij zijn wij gericht op voortgang en ontzorgen.

Onze medewerkers zijn onder meer aangesloten bij: