Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Kenniscentrum

Overwater Kenniscentrum is gebaseerd op de ervaring dat het, naast betrokkenheid bij de opdrachtgever, bij onze dienstverlening draait om kennis, kwaliteit en innovatie. Daarom hebben wij al meer dan vijftien jaar geleden ons kenniscentrum opgericht.

Extern brengen we via het kenniscentrum adviezen uit en geven we cursussen en presentaties. Ook brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit en schrijven blogs en artikelen.

Intern organiseren we via het kenniscentrum kennismanagement, dienstenontwikkeling en studieoverleg. Per dienst worden daarvoor gegeven adviezen, bijbehorende protocollen, modellen en gegeven presentaties in het kenniscentrum opgeslagen. Hierdoor is deze kennis beschikbaar voor al onze mensen. Tijdens ons innovatieoverleg worden bestaande diensten verbeterd en wordt nagedacht over nieuwe diensten. Het maandelijkse studieoverleg wordt gebruikt om ontwikkelingen in het vakgebied te bespreken en wordt er door interne of externe sprekers op actuele onderwerpen ingegaan.