Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Diensten

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is in heel Nederland actief, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Onze taxateurs, grondzakendeskundigen en juristen passen grondbeleidsinstrumenten toe, geven strategisch advies, taxeren, voeren onderhandelingen en sluiten overeenkomsten. Ook maken onze medewerkers deel uit van deskundigencommissies voor gerechtelijke instanties en in procedures van arbitrage of bindend advies. 

Wij hebben bij de uitvoering van onze werkzaamheden steeds oog voor de actualiteit. De klimaatdoelstellingen en de door de overheid voorgestane transitie van het landelijk gebied hebben onze voortdurende aandacht. Wij volgen de jurisprudentie op de voet. Onze werkwijze is volledig in overeenstemming met de Omgevingswet, die per 1 januari 2024 is ingegaan. 

Hieronder vindt u een overzicht van onze belangrijkste diensten. Klik op de buttons voor meer informatie en contactgegevens.

In het filter hieronder kunt u aangeven tot welke categorie u behoort en in welk onderwerp u geïnteresseerd bent. Daarnaast vindt u dan de gevraagde diensten. Als u niets aangeeft, vindt u hieronder alle diensten.

Hiernaast vindt u een overzicht van alle diensten.

    Onze medewerkers zijn onder meer aangesloten bij: