Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Transitie van het landelijk gebied

De Europese regels ter bescherming van Natura 2000-gebieden dwingen de Nederlandse overheid tot het maken van plannen én het uitvoeren daarvan, om de stikstofdepositie in deze beschermde gebieden (sterk) te reduceren.

Overwater Grondbeleid Adviesbureau volgt de ontwikkelingen op de voet, werkt nauw samen met vakspecialisten en adviseert over de inhoud van overeenkomsten en de toepassing van grondbeleidsinstrumenten, gericht op de ontwikkeling van verplaatsing van bedrijfsactiviteiten en nieuwe bestemmingen of functies in het landelijk gebied.
 
Blogs over dit onderwerp