Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Stage en afstuderen

Overwater stelt studenten die zich willen verdiepen in ons vakgebied graag in de gelegenheid dat bij ons te doen. Of het nu gaat om een afstudeerplek of een stage, we gaan graag met je in gesprek. 

Bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau is ruimte voor een afstudeerder die onderzoek wil doen naar deelvragen met betrekking tot het toepassen van de grondbeleidsinstrumenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taxeren, minnelijke verwerving, volledige schadeloosstelling, toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigenen en kostenverhaal.
Wat meer specifiek:

  • Ontsluiting big data bij schadeloosstellingsberekeningen en ruwe bouwgrondprijzen.
  • Recente ontwikkelingen Normaal Maatschappelijk Risico bij Nadeelcompensatie.
  • Verder uitwerken rekenschema DCF waarderingsmethode.
  • Verdere ontwikkeling van de methode Waarderen cultureel erfgoed.

Is de afstand tot onze vestigingsplaats Strijen een probleem voor jou? Er zijn uitstekende B&B voorzieningen beschikbaar, overigens is werken op afstand ook mogelijk. 

Interesse in een afstudeer- of stageplaats? 
Neem dan contact op met Jeroen Krijgsman.