Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Werken bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau: Jeroen Krijgsman

donderdag 7 maart 2024 Geschreven door Jeroen Krijgsman
Op onze website en in de komende nieuwsbrieven kunt u een
nieuwe rubriek verwachten, waarin steeds een van onze collega’s
vertelt over hoe het is om bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau te werken, hoe een typische werkdag eruit ziet en welke uitdagingen wij zoal tegenkomen. Wij hopen hiermee een beeld te geven van het werk als grondzakendeskundige en hopelijk ook nieuwe mensen voor ons mooie vak te interesseren, want een mooi vak is het zeker. Over wat zoal voorbij komt, licht ik even een paar tipjes van de sluier op.
 
Wij houden ons bezig met vastgoed en gebiedsontwikkeling, onderwerpen die volop in de belangstelling staan. De woningbouwopgave, omgaan met water, de energietransitie, de transitie van de landbouw in samenhang met stikstof, overal is ruimte voor nodig en dus speelt de beschikbaarheid van grond een rol. Bij vele ontwikkelingen zijn wij betrokken, want om ergens mee te kunnen starten is altijd eerst de grond nodig. Het maakt ons werk maatschappelijk relevant.
 
Of het nu gaat om het aan- of verkopen van grond en vastgoed of het vaststellen van een redelijke vergoeding van schade als gevolg van een bouwproject, vrijwel altijd moet er onderhandeld worden over prijs en voorwaarden. Dat vraagt om vaardigheden die verder gaan dan alleen kunnen rekenen en vergelijken. De persoonlijke situatie van betrokkenen speelt een rol, naast het kunnen omgaan met mogelijke emotionele aspecten, en dit alles binnen de vaak complexe wettelijke context, waarbij bijvoorbeeld ook staatssteun een rol speelt.
 
Over wettelijke context gesproken, die is met de recente komst van de Omgevingswet ook volop in beweging en zorgt dagelijks voor nieuwe uitdagingen. Het correct toepassen van nieuwe termen, implementatie van nieuwe en gewijzigde procedures en het nog ontbreken van nieuwe jurisprudentie zijn hiervan enkele voorbeelden. Maar los hiervan, of het nu gaat om onteigening, voorkeursrecht, nadeelcompensatie of gedoogplichten, kennis van de wetgeving is een vereiste om als grondzakendeskundige te kunnen werken en ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken,  overeenkomsten, en rapporten, indien deze in het kader van een gerechtelijke procedure worden getoetst, overeind blijven.
 
Tot slot is er de financiële en rekenkundige kant van ons werk. Voor het kunnen opstellen van taxaties, (grond)exploitaties en bij het onderhandelen over prijs en schadeloosstelling is het nodig om ook de financiële en getalsmatige kant van de zaak te begrijpen. Uiteindelijk gaat het meestal om het geld en ook op dat punt moeten onze adviezen en voorstellen goed in elkaar zitten.
 
Voor mij was dit vijf jaar geleden, toen ik als generalist werkzaam in gebiedsontwikkeling dit specialistische kantoor ging leiden, zeker niet allemaal gesneden koek. In de tussenliggende periode heb ik mij enerzijds toegelegd op het managen en doorontwikkelen van de organisatie, anderzijds voer ik opdrachten uit op het gebied van grondverwerving, onteigening, planeconomie en planschade. Mijn werkdagen zijn hierdoor zeer afwisselend, met veel communiceren, (online) vergaderingen en het bezoeken van cliënten, wederpartijen en locaties. Op de exacte inhoud van het dagelijkse werk als grondzakendeskundige ga ik niet verder in, daarover laat ik in de volgende edities graag mijn collega’s aan het woord.