Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Het voorkeursrecht is populair

vrijdag 15 december 2023 Geschreven door Jeroen Krijgsman

Het voorkeursrecht van koop is een instrument dat overheden
(Rijk, provincies, gemeenten) kunnen inzetten om hun ruimtelijke
plannen te helpen realiseren. Het houdt in dat de overheid het recht
krijgt om als eerste een stuk grond of een gebouw te kopen, als de eigenaar dat wil verkopen.
Zo kan de overheid regie houden op de locatieontwikkeling, het grondverkeer en bijvoorbeeld prijsopdrijving voorkomen. Meer informatie is te vinden op deze pagina

Gedurende de crisisjaren, globaal tussen 2008 en 2016, stond woningbouw in Nederland op een laag pitje. Gemeenten hadden een overschot aan ontwikkellocaties en daardoor was het voor ontwikkeling beschikbaar krijgen van nog meer grond landelijk gezien geen grote opgave. De inzet van het voorkeursrecht werd in deze periode tot een minimum beperkt. Door ook tijdens deze periode de kennis aan boord te houden en waar mogelijk in de praktijk te brengen (door elk jaar wel een vestigingsprocedure te voeren), zijn wij in staat gebleven om het vestigen van een voorkeursrecht compleet te verzorgen. Het opstellen en publiceren van de noodzakelijke stukken en tekeningen is een taak die zorgvuldig moet worden uitgevoerd. De afgelopen jaren beleeft het voorkeursrecht een ware ‘revival’ en maakt het begeleiden van de vestiging van voorkeursrechten weer een belangrijk onderdeel uit van onze praktijk. 

Sinds de zomer van 2023 merken wij een nog sterkere toename van het aantal verzoeken om het voorkeursrecht nog dit jaar te vestigen.
Onder de werking van de Omgevingswet verdwijnt de Wet voorkeursrecht gemeenten en wordt de nieuwe voorkeursrechtregeling op een aantal punten gewijzigd, zie daarvoor ook een eerder verschenen artikel over het voorkeursrecht onder de Omgevingswet.

Als gevolg van de grote vraag vanuit de markt hebben wij al enige ervaring kunnen opdoen met het vestigen en bestendigen van het voorkeursrecht onder de Omgevingswet. Mocht u hierover vragen hebben of wilt u weten wat het voorkeursrecht voor uw gebiedsontwikkeling kan betekenen? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wordt er een voorkeursrecht op uw grond gevestigd? Ook dan kunt u uiteraard bij ons terecht voor advies.