Overwater Grondbeleid Adviesbureau
img
 • Strategisch adviseur op het gebied van grondzaken
 • Grondzakenjurist
 • Rentmeester NVR
 • Plaatsvervangend rechter Rechtbank Rotterdam
 • NAI arbiter
 • Commissaris, adviseur ondernemingen en ondernemers
 • Directeur Landgoed Wouwse Plantage

mr. P.S.A. (Peter) Overwater

In 1982 is Peter als rentmeester en grondzakenjurist gaan werken bij Overwater Rentmeesterskantoor en Grondbeleid Adviesbureau, waarna hij het kantoor van zijn vader heeft overgenomen. Ook is hij toen, tot 1997, als advocaat aan de slag gegaan bij het kantoor van Wijmen & Koedam (nu AKD beneluxlawyers).

Sinds 1 januari 2021 heeft hij zijn aandelen belangen in beide ondernemingen verkocht. Waarbij het Rentmeesterskantoor zelfstandig wordt voortgezet en het Grondbeleid Adviesbureau onderdeel is gaan uitmaken van de Aelmans Adviesgroep. Hij heeft dat gedaan omdat hij het tijd vond voor de opvolgende generatie ondernemers en hij zijn verantwoordelijkheid na bijna 40 jaar wilde overdragen. 
 
Maar niet omdat hij wilde ophouden met werken. Daarom blijft hij, nu op associé basis verbonden met Overwater Grondbeleid Adviesbureau als Strategisch adviseur, voor het voeren van zijn grondzaken praktijk, het geven van cursussen en het opleiden van jongeren.
 
Vakgebieden:

Als Strategisch adviseur op het gebied van grondzaken:
 • Het analyseren van een organisatie of vraagstuk betreffende het toepassen van grondbeleidsinstrumenten, het daarvan terugbrengen tot de kern, het verwoorden van een advies met een plan van aanpak en dat dan desgewenst procesmatig toepassen
 • Mediation-plus: het in opdracht van beide partijen formuleren van een dusdanig voorstel dat beide partijen daar in redelijkheid mee akkoord kunnen gaan
 • Het geven van lezingen en cursussen over grondbeleid en rentmeesterij

Als Grondzakenjurist:
Opleiding:
 • Universiteit Leiden, rechten

Overige:
 • Beëdigd Rentmeester NVR