Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Plan B voor de optie stoppen met de Omgevingswet

donderdag 5 november 2020 Geschreven door Diana Frikkee en Peter Overwater

Het zou, denken wij, goed zijn als het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een plan B op hoofdlijnen zou schetsen, om de optie stoppen met de Omgevingswet een gezicht te geven.

Wat betreft de grondbeleidsregels is dat relatief simpel vorm te geven, door de bestaande wetten (als de Onteigeningswet) niet te vervangen maar aan te passen. Wat betreft het omgevingsrecht kan de grondslag van de Wro worden verbreed van ruimtelijke ordening naar fysieke leefomgeving.
Wat betreft de noodzaak van participatie en een andere uitvoeringscultuur, dat kan ook via de Wro.

Dit voor het geval dat duidelijk wordt dat de invoering niet verantwoord is (en over de desbetreffende ego’s wordt heengestapt). Ook als les uit het Stikstofdossier, waar geen voorbereiding was getroffen en de PAS uitspraak tot chaos leidde.

Lees meer over dit onderwerp in onze blog:
Omgevingswet in gevaar door ICT problemen en de opzet van plan B