Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

Pluk laaghangend fruit bij het kostenverhaal

vrijdag 22 september 2023 De brief van de minister d.d. 19 juni 2023 met als titel Modernisering van het grondbeleid, volstaat met het signaleren van vermeende problemen en laat na concrete oplossingen voor te stellen. Die zijn ons inziens wel voorhanden. 
 
Lees verder

Kostenverhaal onder de Omgevingswet

donderdag 14 september 2023 Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt de Wet ruimtelijke ordening geheel ingetrokken, inclusief het kostenverhaal. In de Omgevingswet komt daarvoor een kostenverhaalsregeling terug, die in deze blog op hoofdlijnen wordt toegelicht.
Lees verder

Kostenverhaal en de macroaftopping, is deze altijd terecht?

woensdag 28 september 2022 Het herontwikkelen van bijvoorbeeld agrarische gronden naar een woongebied gaat gepaard met het moeten maken van kosten. De waarde van de te ontwikkelen gronden wordt ook gezien als  kostenpost; de inbrengwaarde van de gronden, waarover vaak wordt gediscussieerd.
Lees verder

Kostenverhaal onder de Aanvullingswet grondeigendom

maandag 21 oktober 2019 In de huidige praktijk van het kostenverhaal zijn de PPT-criteria (Profijt, Proportionaliteit, Toerekenbaarheid) het uitgangspunt. Het aangenomen amendement van Ronnes c.s. betreffende financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied op publiekrechtelijke basis, vormt hiermee een duidelijke breuk.
Lees verder