Overwater Grondbeleid Adviesbureau
img
Grondzakendeskundige
Rentmeester NVR
Register-Taxateur

ing. E. (Erik) Pekelder RT

Erik is sinds 1996 als grondzakendeskundige verbonden aan het Grondbeleid Adviesbureau en sinds 2001 mede-aandeelhouder. In zijn praktijk houdt hij zich bezig met alle facetten van grondbeleid. Met name onteigening en schadeloosstelling hebben zijn interesse. Mede op basis van zijn ervaring is hij bij uitstek in staat de grondbeleidsinstrumenten toe te passen als onderdeel van een strategie.

Vakgebieden:
• Grondverwerving en procesmanagement
• Strategisch adviseren over de inzet van grondbeleidsinstrumenten
• Onteigening 
• Adviseren over- en taxeren t.b.v. schadeloosstellingen als gevolg van overheidsingrijpen
• Deskundige in rechtbank- en schadecommissies

Opleidingen:
 • Van Hall Larenstein
 • CPO Leergang Onteigeningsrecht
 • PAO opleiding Gerechtelijk Deskundige
 • Terugkomdagen Grondverwerving en Schadevergoedingen
 • Leergang Grondbeleid
 • IBR cursus Publiekrechtelijk Bouwrecht
 • PBNA-cursus Grondverwerving en schadevergoedingen
Overige:
 • Be√ędigd rentmeester NVR
 • Register-Taxateur, Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed
 • Register-Makelaar
 • Geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)