Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Schadeloosstelling

De overheid neemt besluiten in het algemeen belang, die soms ten koste gaan van het individuele belang van een bedrijf of particulier. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige wegafsluiting, het vervallen van uitzicht doordat er een appartementencomplex mag worden gebouwd of aan het onteigenen van eigendom, andere zakelijke rechten of huur/pacht.

In dergelijke kwesties kan een bedrijf of particulier recht hebben op een vergoeding van (een deel van) de schade; schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad. Dit is een rechtsgebied in ontwikkeling, waarbij steeds meer wordt gekeken of de geleden schade viel te verwachten of niet.

Op basis van onze ervaring en up-to-date kennis beoordelen wij graag
op welke vergoeding u recht heeft.