Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Bestuursrechter krijgt vaste rol bij onteigeningsprocedure

donderdag 26 januari 2017 Geschreven door Erik Pekelder
Op 21 januari 2017 heeft Overwater getwitterd
dat de Minister voor Infrastructuur en Milieu, naar
aanleiding van de inspraakronde en de internetconsultatie, heeft bepaald dat hij voornemens is om de voorgestelde onteigeningsprocedure zo te versterken dat de bestuursrechter bij elke onteigening zal zijn betrokken.

Dit neemt een deel van de ongerustheid, die ik in mijn artikel over de Kenbaarheid van overwegingen bij onteigening onder de Omgevingswet heb geuit, bij mij weg. Het laat bovendien zien, dat het inspreken bij een internetconsultatie wel degelijk effect kan sorteren. Daarbij heeft natuurlijk niet alleen Overwater gereageerd, maar zijn er vanuit het werkveld diverse gelijkluidende zorgen geuit.

Met de centrale rol van de bestuursrechter in het onteigeningsproces is het geheel uitgesloten dat een eigenaar wordt onteigend zonder dat de bestuursrechter zich heeft uitgesproken over de onteigening, zoals aanvankelijk werd voorgesteld. Hiermee wordt recht gedaan aan de meest ingrijpende inbreuk die de overheid in Nederland op het eigendomsrecht kan maken.