Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

Onteigening uitsluiten is in niemands belang

maandag 20 maart 2023 In deze blog lichten wij het begrip onteigening toe, omdat het naar onze mening van belang is dat de maatschappelijke discussie over dit onderwerp met de juiste kennis wordt gevoerd. De uitkomst is dat het in niemands belang is om onteigening op voorhand uit te sluiten.
 
Lees verder

Het regeerakkoord, stikstofreductie en minnelijk overleg

woensdag 22 december 2021 In het vorige week gesloten regeerakkoord wordt een Nationaal Programma Landelijk Gebied aangekondigd, dat de uitdagingen in de landbouw en natuur aanpakt met een transitiefonds waarin tot 2035 cumulatief een bedrag van 25 miljard euro beschikbaar komt. 
Lees verder