Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Werken bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau: Manouk Boeren-Knetemann

maandag 6 mei 2024 Geschreven door Overwater
Sinds december 2017 werk ik bij Overwater Grondbeleid
Adviesbureau (GAB). Ik begon destijds als communicatiemedewerker
met een werkweek van 24 uur maar werd al snel betrokken bij inhoudelijke werkzaamheden. Inmiddels mag ik mijzelf grondzakendeskundige noemen en werk ik 36 uur per week. Van maandag tot en met donderdag werk ik op kantoor, op vrijdagmorgen werk ik vanuit huis. Hierna geef ik een weergave van een willekeurige werkweek.
In verband met tweede paasdag start deze werkweek op dinsdag en beginnen we de week niet zoals gewoonlijk met ons wekelijkse maandagmorgen-overleg, maar met een gezellig paasontbijt op kantoor. 
Na het ontbijt spring ik met mijn collega Diana Frikkee in de auto voor een rit naar Friesland. Hier begeleiden we een gemeente bij het actualiseren van de Nota Grondbeleid. Een Nota Grondbeleid geeft de strategie weer die de gemeente voert bij haar grondbeleid. Gemeenten staan momenteel voor grote opgaven waarvoor in de fysieke leefomgeving ruimte moet worden gecreëerd. Hierbij valt onder meer te denken aan de transitie van het landelijk gebied, de energietransitie, klimaatadaptatie en opgaven op het gebied van volkshuisvesting. Deze opgaven hebben invloed op de gemeentelijke ambities en vragen om een geactualiseerd grondbeleid. 
Tijdens het proces van het opstellen of actualiseren van een Nota Grondbeleid werken we nauw samen met ambtenaren en de betrokken wethouder(s) om tot een breed gedragen eindproduct te komen. Tijdens het traject is veel afstemming nodig en dit gebeurt vaak zoveel mogelijk via Teams. Een aantal keer is het nodig om fysiek te overleggen en daar rijden we met alle liefde voor naar het mooie Friesland! 

Op woensdag rijd ik weer naar kantoor in Strijen waar ik mijn kamergenoten Natascha Bisdom en Dave de Man tref. De muziek gaat aan en we werken ieder voor zich, maar toch gezellig samen. Ik verwerk eerst de uitkomsten van het overleg in Friesland in de conceptstukken zodat de gemeente hier weer mee verder kan. Vervolgens werk ik samen met Dave aan onze nieuwsbrief die zo’n 6 keer per jaar verschijnt. We verzamelen input bij andere collega’s en bespreken de planning en indeling van de nieuwsbrief. Daarna is het hoog tijd voor de gezamenlijke lunch in wat we noemen ‘de huiskamer van GAB’. 
Na de lunch werk ik aan het opstellen van een taxatie van de inbrengwaarde van gronden die tot een ontwikkelgebied behoren. Ik bereid de berekening en het taxatierapport voor en bespreek de conceptstukken met mijn collega en ‘meester’ Rob van der Kooij. Na de opleiding Basistheorie Vastgoeddeskundige en de specialisatie Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed bevind ik mij nu in het meester-gezel traject, de laatste fase van de route naar Register-Taxateur. Een mooie kans om mijzelf verder te ontwikkelen en van Rob de kneepjes van het vak te leren. 
Aan het einde van de middag hebben we een ‘stand up’ (korte meeting die staand wordt gehouden) met ons online marketingbureau. We bespreken hoe we de online vindbaarheid van onze diensten en vacatures verder kunnen verbeteren en welke acties daarvoor moeten worden ingepland. 

Op donderdag staat in de ochtend een Teams-overleg met de ondernemingsraad op het programma. Sinds 2021 maakt Overwater Grondbeleid Adviesbureau onderdeel uit van de Aelmans Adviesgroep, een multidisciplinaire adviesorganisatie gericht op de fysieke leefomgeving. Ik mag GAB vertegenwoordigen in de overkoepelende ondernemingsraad van Aelmans. Dit overleg is ingelast vanwege een ontvangen adviesaanvraag van de directie. We vormen ons gezamenlijk een beeld van de aanvraag en er wordt een commissie gevormd die inhoudelijk met het onderwerp aan de slag gaat. Fijn om op deze manier iets te kunnen betekenen voor de organisatie en haar medewerkers én leuk om met de andere OR-leden een team te vormen dat zich uitstrekt over Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 
De rest van de dag staat in het teken van het uitwerken van verschillende taxaties. Ik werk onder meer aan de taxatie van de herbouwwaarde van een bedrijfspand en de taxatie van een perceel landbouwgrond dat wordt omgezet naar natuurgrond. De eigenaar komt in aanmerking voor een subsidie ter hoogte van de waardevermindering van de grond. 

Op vrijdag werk ik in de ochtend vanuit huis aan een schadeloosstellingsrapport voor een machinefabriek. Het bedrijf ligt op een verouderd bedrijventerrein waar de komende jaren een grote herontwikkeling gaat plaatsvinden. We berekenen de schadeloosstelling voor de verplaatsing van het bedrijf naar een nieuwe locatie. De fasering van de ontwikkeling en de hiermee samenhangende scenario’s maken dit tot een uitdagend project. Gelukkig werk in nauw samen met ervaren taxateurs en zijn de lijntjes kort; samen komen we tot een goede berekening.
Na het bijwerken van de mailbox en het plannen van mijn werkzaamheden voor de komende week klap ik mijn laptop dicht en rond ik een drukke, maar leuke werkweek af. Even bijtanken in het weekend en dan op naar volgende week!