Overwater Grondbeleid Adviesbureau

J.R. (Rob) van der Kooij RT

Rob is in 2006 aan de slag gegaan bij Overwater, na eerst ervaring te hebben opgedaan in de grootstedelijke stadsvernieuwing. Zijn kennis op het gebied van onteigeningsschadeloosstelling voor eigenaren, erfpachters en huurders alsmede op het gebied van huurbeĆ«indiging heeft hij vanaf het begin bij Overwater ingezet en uitgebreid. Ook adviseert hij over inbrengwaarderamingen, kostenverhaal en de gevolgen die dit heeft voor de dagelijkse ontwikkelpraktijk.

Rob is altijd op zoek naar de werkelijke vraag achter de vraag, pragmatisch en oplossingsgericht.

Vakgebieden:

Opleidingen:
  • Makelaar/Taxateur in onroerende zaken (SVM)
  • Opleiding WOZ (SVM)
  • Grondzaken Bestuursacademie Nederland (vastgoedrecht, verwerving en uitgifte)
  • PBNA Grondverwerving & Schadevergoedingen
  • Grond- en Economische zaken HOB-3
  • Jaarlijkse studiedagen Grondverwerving & Schadevergoedingen
Overige:
  • Register-Taxateur, Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed