Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Raming inbrengwaarde

De waarde van gronden die worden herontwikkeld en de te slopen opstallen betreft veelal een omvangrijke kostenpost voor de gebiedsontwikkeling. Helemaal als de gronden op onteigeningsbasis moeten worden aangekocht.

De wet vermeldt expliciet dat de ‘inbrengwaarde’ van dergelijke gronden moet worden geraamd op basis van objectief bepaalbare maatstaven. En dat bij het waarderen van de grond en te slopen opstallen wordt uitgegaan van de toestand voorafgaand aan het omgevingsplan. Eventuele sloopkosten van gebouwen die na deze datum zijn gesloopt worden meegenomen in het kostenverhaal.

De kostenpost inbrengwaarde van het vastgoed wordt vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de onteigeningsbepalingen of overeenkomstig de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wijkt af van de werkelijke waarde zoals deze volgt uit de onteigeningsbepalingen en jurisprudentie en is niet voor alle gronden beschikbaar. De taxateur van deze inbrengwaarden zal goed moeten onderbouwen waarom voor welke methode is gekozen.

Onze grondzakendeskundigen hebben de expertise over- en kennis van het opstellen van inbrengwaarderamingen en adviseren u hier graag over.