Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

Dijkversterking actueel

maandag 1 maart 2021 In de komende jaren zal een belangrijk deel van de dijken langs de grote rivieren in ons land opnieuw versterkt worden. De dijken dienen aan nieuwe normen te voldoen om de veiligheid te waarborgen, mede met het oog op de verwachte gevolgen van de klimaatverandering.
Lees verder