Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

De gedoogplicht onder de Omgevingswet

maandag 27 juni 2022 Hoewel de wetgever een ‘beleidsneutrale’ inwerkingtreding van de Omgevingswet voor ogen staat, lijkt het instrument van de gedoogbeschikking toch in importantie toe te nemen. De nieuwe wettelijke regeling biedt een stevige verruiming van bevoegdheden om gedoogbeschikkingen te verlenen.
Lees verder

Zorgt de gebruiksvergoedingsregeling onder de Omgevingswet 'eindelijk' voor de door grondeigenaren gewenste retributie voor medegebruik van hun grond?

vrijdag 10 juli 2020 Op 27 mei 2020 is de concept ministeriƫle regeling voor de gebruiksvergoeding ter online consultatie gegaan. In de gebruiksvergoedingsregeling wordt de gebruiksvergoeding die in bepaalde gevallen door initiatiefnemers van een gedoogplicht onder de Omgevingswet aan rechthebbenden moet worden betaald nader uitgewerkt, aan de hand van een aantal artikelen en een bijbehorende toelichting.
Lees verder

Aanleg van een kabel- en leidingnet: alternatieven voor het aanbieden van een zakelijk recht overeenkomst aan publieke en semi-publieke rechthebbenden

donderdag 16 januari 2020 Een net is een zelfstandige onroerende zaak. Natrekking, waarbij de eigendom toevalt aan eigenaren van percelen waarin het net is gelegen, is daardoor niet aan de orde. Wel dient de leidinglegger toestemming van grondeigenaren en/of eventuele overig gerechtigden en/of gebruikers van de benodigde percelen te verkrijgen voor de aanleg en instandhouding van het net. Deze toestemming kan op verschillende manieren worden verkregen en, indien nodig, als ultimum remedium worden afgedwongen op basis van de Belemmeringenwet Privaatrecht.
Lees verder

Gemeenten onder hoogspanning

woensdag 8 november 2017 Op 1 januari 2017 is de Uitkoopregeling (Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding) in werking getreden. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de maatschappelijke wens om bewoners de mogelijkheid te geven niet langer onder een te handhaven hoogspanningslijn te wonen.
Lees verder