Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Blogs

10 jaar Wro, 10 jaar anterieure overeenkomsten

woensdag 11 juli 2018 Op 1 juli jl. was het 10 jaar geleden dat de Afdeling grondexploitatie als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking trad. De regeling gaat uit van een duaal stelsel, dat wil zeggen de gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast, tenzij de grondexploitatie anderszins verzekerd is.
Lees verder