Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Uit de praktijk: het Nieuwe Normaal bij verwerving, onteigening en het vestigen van een voorkeursrecht

maandag 6 juli 2020

In onze praktijk houd ik mij bezig met de administratieve onteigeningsprocedure en het vestigen van voorkeursrechten op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).
 
En toen in maart 2020 veranderde het Covid-19 virus de wereld! Thuiswerken werd het Nieuwe Normaal. Mijn verwachting was dat de werkvoorraad wel zou teruglopen, maar dat is gelukkig geenszins het geval geweest. Sterker nog, het leek wel of opdrachtgevers meer tijd hadden om nieuwe opdrachten te laten uitvoeren of zaken die waren blijven liggen op te pakken. Ik heb dus niet gemerkt dat de werkvoorraad minder is geworden.
 
Wat wel een grote verandering heeft gebracht is een andere wijze van communiceren. We overleggen nu regelmatig met kantoorgenoten, gemeenten of externe partijen via Microsoft Teams. Enerzijds scheelt dat reistijd, anderzijds is het afstandelijker en mis je het persoonlijk contact met je gesprekspartner(s).
 
De gesprekken in het kader van minnelijke verwerving vooruitlopend op onteigening moesten, zeker in het begin van de Covid-19 periode, worden opgeschort of via Teams of telefonisch gehouden worden. Dat doet echter geen recht aan dit werk. Onteigening – en daarop vooruitlopend minnelijke verwerving - grijpt in op het meest omvattende recht dat iemand kan hebben (eigendom) en zeker bij bedrijven die op slot moesten of omzetderving leden als gevolg van de crisis kwam een verwerving door de overheid dubbel hard aan. Compassie met deze eigenaren is dan ook op zijn plaats. Echter Covid-19 kan geen reden zijn om de minnelijke verwerving of onteigening op te schorten als de ontwikkeling in het algemeen belang urgent en noodzakelijk is en dus zijn de gesprekken zoveel mogelijk voort gezet.

Wij zien in de praktijk dan ook eigenlijk geen vertraging in het voeren van de administratieve onteigeningsprocedures en het vestigen van het voorkeursrecht op basis van de Wvg als gevolg van Covid 19. Kortom, de grondzaken zijn gewoon door gegaan. 
 
De afgelopen 'lock-down' maanden hebben wij ook gebruikt om met een model inzichtelijk te maken wat er komt kijken bij een adequate grondverwervingsstrategie. Daarbij hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd die ons helpen bij het in overleg met de opdrachtgever bepalen van de strategie en de bijbehorende planning bij een nieuwe onteigening.
 
Voorlopig zal het Nieuwe Normaal de hoofdregel blijven, ook al zijn de teugels op dit moment wat gevierd. Dat Nieuwe Normaal vormt geen belemmering voor het inzetten van verwerving en onteigening en het toepassen van het voorkeursrecht Wvg, waarbij de richtlijnen van het RIVM natuurlijk gerespecteerd dienen te worden.
 
Het advies blijft die procedures zo vroeg mogelijk te starten. Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022 kunnen die procedures nog onder de huidige wetgeving gevoerd worden. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.