Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Uit de praktijk: Behoefte aan meer dan alleen het toepassen van grondbeleidsinstrumenten

dinsdag 10 maart 2020
Als kantoor bieden wij diverse diensten aan op het snijvlak van juridisch- en taxatietechnische zaken in het kader van grondverwerving bij gebiedsontwikkeling. Meer specifiek adviseren wij bij binnenstedelijke en landelijke gebiedsontwikkelingen, taxeren wij (in het kader van schadeloosstellingen als bedoeld in de onteigeningswet) en passen grondbeleidsinstrumenten toe. Bij het toepassen van grondbeleidsinstrumenten kunt u denken aan het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht, het voeren en verzorgen van een (administratieve) onteigeningsprocedure en het opstellen van een anterieure overeenkomst ter verzekering van het kostenverhaal.
 
In toenemende mate merk ik in mijn praktijk dat er behoefte is aan meer dan bijvoorbeeld alleen een vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht of het voeren en verzorgen van een (administratieve) onteigeningsprocedure. Voor opdrachtgevers staat het doel (lees: het tijdig beschikken over gronden ten behoeve van het realiseren van een succesvolle gebiedsontwikkeling) centraal en niet zozeer de daarvoor benodigde middelen (vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht of een onteigeningsprocedure).
 
Bij een eerste bespreking stel ik dan ook vaak voor om aan de hand van een grondverwervingsstrategie tot een plan van aanpak te komen. In een dergelijke grondverwervingsstrategie passeren alle grondbeleidsinstrumenten de revue en adviseren wij over het of, hoe, wanneer en waarom inzetten van het betreffende grondbeleidsinstrument.
 
Onderdeel van de grondverwervingsstrategie betreft in vrijwel alle gevallen het formeren van een grondverwervingsteam, bestaande uit in ieder geval de projectleider van de gemeente en de (externe) verwerver van de gemeente. Daarbij kan incidenteel de gemeentelijke planoloog  aansluiten in verband met de planvorming en het opstellen van de ruimtelijke plannen. Door het combineren van deze expertises en het periodiek samenkomen van genoemde personen, aan de hand van een vaste agenda, een verslag en een actielijst, wordt de kans op het tijdig beschikken over gronden ten behoeve van het realiseren van een succesvolle gebiedsontwikkeling, aanzienlijk vergroot.
 
Om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren is kennis, advies en uitvoeringscapaciteit benodigd. Wij beschikken over alle drie en kunnen daardoor dan ook een meerwaarde leveren.
 
Kennis, advies en uitvoering in één hand. Daar staan wij voor.