Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Turnkey grondverwerving: meer grip op de zaak

vrijdag 18 maart 2022 Geschreven door Jeroen Krijgsman
In het ruimtelijke debat horen wij waar het gaat om
de woningbouwopgave nog maar één geluid: versnellen!
De nieuwe minister legt de lat hoog, hoe dan ook moeten er jaarlijks meer woningen worden gebouwd dan tot dusver is gelukt. Het tijdig kunnen beschikken over de voor woningbouw benodigde grond is essentieel om de doelstellingen te halen. Maar het werkelijk onder controle brengen van het proces van grondverwerving is geen sinecure, zowel qua geld als qua tijd zijn er immers veel onzekerheden.
 
Een gefundeerde uitspraak doen over de kosten die met het proces van grondverwerving gemoeid gaan is lastig. Is bijvoorbeeld een onteigeningsprocedure noodzakelijk? Voor hoeveel percelen?
En moet deze geheel worden doorlopen of zal er minnelijk overeenstemming bereikt worden? Aspecten die ook voor de tijdsplanning consequenties hebben. Het blijft een proces van onderhandelen dat bovendien samenhangt met ruimtelijk beleid en politieke besluitvorming.
 
Bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau kunnen gemeenten en ontwikkelaars terecht voor het verwerven van grond die nodig is voor nieuwe ontwikkeling, in zowel stedelijke als landelijke omgeving. Wij kunnen daarbij bogen op jarenlange ervaring, maar om nog meer grip te krijgen op het proces van grondverwerving hebben wij ook gereedschap ontwikkeld.
Op basis van ervaringscijfers hebben wij voor de kosten van grondverwerving een 'worst-case-scenario' uitgewerkt. Door hier een specifiek geval naast te leggen kunnen wij aan de hand van informatie betreffende onder meer de locatie, planvorming en eigendomssituatie uitspraken doen over de te verwachten verwervingskosten. Daarnaast kunnen wij op basis van een interactieve en gedetailleerde planning de te verwachten doorlooptijd van onteigeningsprocedures bepalen en gaandeweg het proces bijstellen. Dit alles uitgaand van een optimale inzet van het beschikbare (wettelijke) instrumentarium en zo kort mogelijke beslis- en reactietermijnen.
De noodzakelijke processtukken, waaronder onteigeningstekeningen, kunnen wij in huis produceren. Ook daarmee gaat dus geen tijd verloren en maken wij steeds gebruik van de laatste beschikbare technieken op het gebied van dataverwerking.

Met ons motto: kennis, advies en uitvoering in één hand zorgen wij ervoor dat grondverwerving een beheersbaar proces wordt dat wij desgewenst zelfs volledig turnkey kunnen uitvoeren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Krijgsman.

Op woensdag 18 mei 2022 organiseren wij het webinar 'Meer grip op grondverwerving'. Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.