Overwater Grondbeleid Adviesbureau

mr. R.J. (Robert) Lucassen

Robert is sinds 1 september 2022 als senior jurist grondzaken en gebiedsontwikkeling werkzaam bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau.
Na afronding van zijn studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam, heeft Robert 11 jaar als beleidsmedewerker en later als juridisch adviseur en hoofd adviesgroep juridische zaken gewerkt in de corporatiesector. In 1996 heeft hij aan de Grotius-academie de postdoctorale leergang Onroerend Goed cum laude afgelegd. Als uitvloeisel daarvan was hij één van de medeoprichters en secretaris van de Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ).
Ter versterking van de sectie projectontwikkeling van het toenmalige kantoor Derks Star Busmann Hanotiau (thans: CMS) heeft Robert in 1998 de overstap gemaakt naar de vastgoedadvocatuur. Daar heeft hij zich gedurende 25 jaar verder gespecialiseerd op het gebied van grondzaken, in het bijzonder het gemeentelijk voorkeursrecht en grondexploitatie. Tevens heeft hij zich toegelegd op het contracteren door overheden over vastgoedvraagstukken, veelal in relatie tot gebiedsontwikkeling. De bijzondere belangstelling van Robert gaat uit naar vraagstukken op het snijvlak van bestuurs- en privaatrecht.

Vakgebieden

  • Voorkeursrecht
  • Gronduitgifte door de overheid
  • Grondbeleid en grondexploitatie
  • Contractvorming en gebiedsontwikkeling
  • Vraagstukken op het grensvlak van publiek- en privaatrecht

Opleidingen

  • Studie Nederlands recht, hoofdrichting staats- en bestuursrecht
  • Grotius-specialisatieopleiding Onroerend Goed
  • Beroepsopleiding advocatuur

Overige
Robert heeft hij in 2011 een omvangrijk boek geschreven over de Wet voorkeursrecht gemeenten. Hij is jaren lang als annotator verbonden geweest aan het vakblad De Gemeentestem voor de bespreking van jurisprudentie over de Wvg en grondexploitatie. De afgelopen jaren heeft hij veelvuldig gepubliceerd in onder meer de tijdschriften Grondzaken en gebiedsontwikkeling en het Land- en tuinbouwbulletin over onder meer het publiekrechtelijk voorkeursrecht, het fenomeen zelfrealisatie en de jurisprudentie verschenen na het Didam-arrest van de Hoge Raad van eind 2021. Begin 2023 gaf Robert in het kader van de Actualiteitendag Vastgoed van de VVJ een inleiding over de Didam-rechtspraak. Begin 2024 verzorgde hij voor het Instituut voor Agrarisch Recht een korte presentatie over het voorkeursrecht onder de Omgevingswet. Daarnaast is Robert al geruime tijd als docent verbonden aan het Instituut voor Juridische Opleidingen, waar hij de cursus “Vastgoedcontracten met de overheid’ verzorgt.