Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Cursussen en presentaties

Wij geven regelmatig cursussen en presentaties over grondbeleid en grondzaken. Dit doen wij soms samen met partners, maar meestal verzorgen we op maat gemaakte cursussen of presentaties. Bijvoorbeeld voor overheden en projectontwikkelaars, universiteiten en opleidingsinstituten.

Het leukste vinden we het geven van een 'opfriscursus grondbeleid' omdat dan ook de actuele onderwerpen die binnen een organisatie spelen aan de orde komen.

Hierna een aantal (niet uitputtende) voorbeelden van onderwerpen die we graag met u 'behandelen':

 • State of the art toepassen grondbeleidsinstrumenten
 • Omgevingswet/Aanvullingswet grondeigendom
 • Voorkeursrecht gemeenten 
 • Onteigenen
 • Kostenverhaal 
 • Stand van zaken grondbeleid en gebiedsontwikkeling
 • (Stedelijke) erfpacht
 • Inbrengwaarde taxeren
 • Een basis- of verdiepingscursus grondbeleid
 • Een verdiepingscursus per grondbeleidsinstrument
 • Gedoogplichten op basis van de Belemmeringenwet Privaatrecht en de Waterwet
 • Planschade en nadeelcompensatie