Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Adviezen

Het kenniscentrum geeft adviezen over nieuwe regelgeving en strategische adviezen over het hoe en wanneer toepassen van grondbeleidsinstrumenten.

Voorbeelden zijn Stedelijke herverkaveling, het begrip complexwaarde in het onteigeningsrecht en de evaluatie van het pachtrecht.

Een ander voorbeeld is een advies over het plaatsen van windmolens aan het ministerie van Economische Zaken.

Voor de Federatie Particulier Grondbezit hebben wij het standpunt over de voorgestelde wijziging van de Onteigeningwet op papier gezet en in de Tweede Kamer toegelicht.

Graag overleggen wij met u over het scherp formuleren van een adviesvraag, waarna we het advies aan de hand van concepten aan u uitbrengen.