Overwater Grondbeleid Adviesbureau

D.A. (Dave) de Man

Dave is in 2008 gestart bij Overwater. Hij is organisatiebreed verantwoordelijk voor automatisering en daarnaast ook voor GIS. De kernpunten van de automatisering zijn het steeds zetten van stappen, het verhogen van het gebruiksniveau van collega's. Dit heeft geleid tot een stabiele omgeving en een prima functionerend CRM-systeem met als kern een digitaal kantoor. Het door Dave ondersteunen van de praktijkvoering door het aan rentmeesters en grondzakendeskundigen aanleveren van GIS-kaarten is inmiddels een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. 

Vakgebieden:
  • Verantwoordelijk voor het systeembeheer en het steeds verder ontwikkelen daarvan
  • Contractadministratiesysteem
  • Website
  • ArcGIS
  • Het verhogen van de efficiency door het automatiseren van werkzaamheden bij het toepassen van grondbeleidsinstrumenten