Onteigening

Onteigenen, het door de overheid ontnemen van eigendom, is ingrijpend en ‘een vak apart‘. Je moet dit soort procedures regelmatig voeren om aan alle strikte formele eisen te kunnen voldoen. We zien bijvoorbeeld dat procedures bij gemeenten mislukken omdat termijnen niet in acht worden genomen. 

Onze onteigeningsafdeling voert al jarenlang (turn-key) onteigeningsprocedures voor gemeenten, provincies, waterschappen en corporaties waarbij onze permanente focus op kwaliteit tijdige planrealisatie mogelijk heeft gemaakt.

Doordat wij goed op de hoogte zijn van alle ins en outs van het onteigenen, levert dat een meerwaarde op die wij graag inzetten voor onze opdrachtgevers.

Het tijdig kunnen beschikken over de benodigde grond is een van de succesfactoren voor het realiseren van (bouw)projecten en gebiedsontwikkeling. Een overheid kan de benodigde grond in handen krijgen door deze minnelijk aan te kopen danwel te onteigenen. Het is bij een dergelijk traject gebruikelijk om een zogenaamd tweesporenbeleid te voeren. Dit houdt in dat naast het minnelijke overleg ook alvast de voorbereidingen voor de administratieve onteigeningsprocedure worden getroffen. De ervaring leert dat het dan in het overgrote deel van de gevallen niet nodig is om de onteigeningsprocedure af te maken en deze tussentijds kan worden gestopt, omdat er alsnog minnelijke overeenstemming wordt bereikt. Uitgangspunt is dat onteigening alleen ingezet wordt als uiterst middel.

Hieronder vertellen we u graag meer over hoe we u kunnen adviseren als u wilt onteigenen, danwel als u met onteigening te maken krijgt.