mr. O.J.C. (Olaf) van den Broek RT

Olaf is begin 2016 bij Overwater in dienst getreden. Hij houdt zich vooral bezig met de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigeningszaken. In 2019 is hij geregistreerd als Register-Taxateur bij het NRVT. Als jurist verdiept hij zich dan ook in taxatietechnische vraagstukken, om opdrachtgevers zo beter te kunnen adviseren. Hij is een liefhebber van vastgoed, vanwege de tastbaarheid ervan. Olaf haalt energie uit het zich optimaal inzetten voor de opdrachtgever.
 

Vakgebieden: Opleidingen:
  • Master(s) Rechtsgeleerdheid, privaatrecht & arbeidsrecht, Universiteit van Tilburg
  • Bachelor Nederlands recht, Universiteit van Tilburg
  • Cursus Locatie- en vastgoedontwikkeling, Instituut voor Bouwrecht
  • Basistheorie Vastgoed, Academie voor Vastgoed
  • Praktijkopleiding Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed, Academie voor Vastgoed
Overige:
  • Register-Taxateur, Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed
  • Auteur Land- en Tuinbouwbulletin, fiscale en juridische aspecten (Wolters Kluwer)