Overwater Grondbeleid Adviesbureau

mr. A.P. (Arjan) van Delden

Arjan is sinds 2021 verbonden aan Overwater Grondbeleid Adviesbureau. Daarvoor was hij ruim twintig jaar advocaat. Naast gedegen kennis van het algemene burgerlijk recht en het bestuursrecht beschikt Arjan over specifieke expertise van het omgevingsrecht en het daaraan gerelateerde onteigeningsrecht, de toepassing van grondbeleidsinstrumenten, de rechten en verplichtingen bij oplegging van gedoogplichten en het schadeloosstellingsrecht. Arjan staat overheden, marktpartijen, grondeigenaars en andere belanghebbende partijen bij in onderhandelingen en begeleidt hen bij de totstandkoming van (anterieure) overeenkomsten.

Arjan heeft een passie voor ruimtelijke ordening. Hij richt zich op de totstandkoming van overeenkomsten die de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen verder brengen, met oog voor alle betrokken belangen. Wanneer Arjan betrokken wordt bij een ruimtelijke ontwikkeling of een daarmee gepaarde gaande inbreuk op eigendom, stelt hij zich (veelal ter plaatse) op de hoogte van alle relevante feiten, inventariseert hij de betrokken belangen en adviseert hij gevraagd of ongevraagd met inachtneming van alle betrokken rechten en verplichtingen over de te volgen strategie.
 

Vakgebieden:

Opleidingen:

  • Nederlands recht (Staat, bestuur en rechtsbescherming), Universiteit Utrecht
  • Publiekrechtelijk Bouwrecht, Instituut voor Bouwrecht (IBR)
  • Specialisatie Onteigeningsrecht, Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)
  • Beroepsopleiding Advocatuur
  • Permanente Opleiding Advocatuur, toegespitst op diverse aspecten van het vastgoedrecht, het omgevingsrecht, het onteigeningsrecht en het agrarisch recht