Onteigening: indienen voortoets bij de Kroon vóór 1 september 2022

vrijdag 4 maart 2022 Geschreven door Cynthia Visser

Op 3 januari jl. schreef ik een blog
(Onteigening: indienen voortoets bij de Kroon vóór
1 maart 2022!
) dat de voortoets vervalt per 1 maart 2022.
Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023 is ook het vervallen van de voortoets uitgesteld. Op de website van Rijkswaterstaat staat dat het concept onteigeningsplan uiterlijk vier maanden vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet moet zijn aangeleverd om nog te kunnen voortoetsen.

Indien u als verzoeker om onteigening een voortoets wil laten uitvoeren op het concept onteigeningsplan dan dient u dit dus vóór 1 september 2022 te doen.
 
De voortoets is zinvol op het moment dat het onteigeningsdossier zo goed als gereed is. Het laten uitvoeren van een voortoets komt de kwaliteit van een onteigeningsdossier ten goede en eventuele (fatale) fouten kunnen worden hersteld. Als het besluit met het verzoek om gronden ter onteigening aan te wijzen eenmaal is genomen, is herstel veelal niet meer mogelijk zonder dat er opnieuw een verzoekbesluit moet worden genomen en dat vraagt kostbare tijd.
 
Wilt u meer weten over onteigening? Neemt u dan contact op met Cynthia Visser, cvisser@overwater-grondbeleid.nl of via telefoonnummer 078-30 30 336.