Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Nieuwe Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure Rijkswaterstaat

maandag 24 januari 2022 Geschreven door Cynthia Visser
Op 10 januari 2022 heeft Rijkswaterstaat Corporate
Dienst een nieuwe Handreiking Administratieve
Onteigeningsprocedure gepubliceerd; deze is hier te vinden:
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/schade-en-compensatie/onteigening/documenten
 
De Handreiking is aangepast voor wat betreft Titel IV onteigeningen, aangezien de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk voor de administratieve onteigeningsprocedure is geworden.
 
Wilt u meer weten over onteigening? Neemt u dan contact op met Cynthia Visser, cvisser@overwater-grondbeleid.nl of via telefoonnummer 078-303 03 36.